top of page
Søk

Vær bevisst din kommunikasjon i sosiale medier

I novemberutgaven av "Ledernytt" var Heidi intervjuet om sosiale medier. Det ble en fire siders artikkel om hvordan bedrifter må forholde seg til sosiale medier og ikke minst; hvorfor strategien bør forankres i toppen og satses skikkelig på. Her kan du lese artikkelen:


"Kommunikasjon handler først og fremst om hvordan man utformer et budskap. Som sosiolog er jeg spesielt opptatt av hvordan kommunikasjon påvirker relasjoner og kan skape fellesskap. Ferdigheter og kunnskap om kommunikasjon er viktig for alle som jobber med mennesker i en eller annen form, som i praksis er alle arbeidsplasser. Etter mitt syn er kommunikasjon også det viktigste verktøyet man har som leder, og den faktoren som har størst innvirkning på den interne kulturen".Ha en tydelig strategiplan

Endring i teknologi til endring i samhandling, og gjennom sosiale medier har vi fått enda flere plattformer og verktøy til å kommunisere med, både som privatpersoner og bedrifter.


– Det endrer og påvirker flere forhold i samfunnet, også næringslivet. Mange bedrifter er opptatt av kortsiktig gevinst og konvertering, altså at man omsetter aktiviteten på sosiale medier til handling, som for eksempel salg. Det er for så vidt et greit fokus, men ikke dersom det er det eneste formålet ved tilstedeværelse i sosiale medier. Det vil bli gjennomskuet, og da mister målgruppen som regel interessen raskt. Det som er særegent med sosiale medier, er at det er brukerne som skaper og driver innholdet.


Bedrifter bør benytte de unike kanalene til å kommunisere med målgruppen sin, tilegne seg verdifull informasjon gjennom dialog, skape ambassadører og bygge merkevaren.

– Først av alt må man lage en tydelig kommunikasjonsstrategi, også for sosiale kanaler. Sosiale medier må være et strategisk anliggende for hele organisasjonen, spesielt viktig er det at det forankres i ledelsen. Man må se på all kommunikasjon som like viktig, der en felles strategi og gode planer er avgjørende for å lykkes. Innholdet må struktureres og kanalene må ses på som et økosystem. De fleste kjenner til viktigheten av en god visuell identitet, men den verbale identiteten er vel så viktig. Hvis man i tillegg lager en strukturert innholdsplan med prioritering av kanaler, en fast frekvens og godt innhold, er man kommet langt.

Hvilken verdi vil du gi? Og hvilken verdi får du?

– Selv om kommunikasjonsteknologien representerer nye muligheter, er prinsippene de samme som de alltid har vært. Godt innhold kjennes av at budskapet er ekte, av god kvalitet visuelt og verbalt, variert – og ikke minst tilpasset dem man ønsker å nå. Man bør også spisse budskapet og komme kjapt til poenget, vi blir mer og mer utålmodige i jungelen av informasjon. Det er også sentralt at man er klar over posisjonen man har i markedet og fremheve differensieringselementene som skiller din merkevare fra andre merkevarer.


Men det aller viktigste slik jeg ser det, er at man, istedenfor å tenke hvilke kommunikasjonsbehov man har selv, tenker på hvilken verdi man kan gi til dem som følger bedriften.

Jobber man i reiselivsbransjen og driver et hotell, er det naturlig at man bruker sosiale medier til å fortelle om hotellet og selge overnatting. Men det blir enda bedre om man gir tips og råd, oppfordrer målgruppen til å komme med innspill, viser genuin interesse og oppnår dialog. På den måten kan man bygge lojale følgere, gode ambassadører og langt mer interesse enn om man kun er opptatt av salget her og nå. Oppnår man en gjensidig vekselvirkning der man både gir og får verdi, oppnår man maksimal effekt.


– Med sosiale medier følger enorme mengder data. Man bør sette seg tydelige mål slik at man vet hvilke data man skal trekke ut. Her bør det velges ut noen faste parametere som måles hver måned, eller etter hver kampanje. Vanlige parametere er antall visninger, hvor mye engasjement eller økning av følgere man får. Det er også vanlig å måle etter handlinger oppnådd eller «call to action», som ofte er klikk til nettside, nettbutikk, landingsside som samler mailadresser eller konkrete salg. Det er også en del effekter som er vanskelige å måle, i hvert fall på kort sikt. Bedre merkekjennskap og omdømme er som regel noen av de viktigste effektene man får av god kommunikasjon i sosiale medier, men kan også være vanskeligere å spore tilbake til konkrete tiltak. Men man må tenke langsiktig selv om noen av målene ikke nødvendigvis gir målbar effekt umiddelbart.Kjenn din målgruppe og kommuniser åpent


Sperre understreker at sosiale medier ikke er en megafon for pressemeldinger.


Den største feilen jeg ser, er at bedrifter har enveiskommunikasjon der de kun informerer. Sosiale medier handler om dialog og brukerdrevet kommunikasjon, det er det mange som glemmer. Det ligger et enormt potensial i å engasjere, men da må man være oppriktig interessert i målgruppen sin.

– Min opplevelse er også at en del bedrifter tenker for vanskelig og problematiserer for mye. Kvaliteten er viktig, men det er også viktig at man tør å teste ut, gjerne litt utenfor det man tradisjonelt har gjort. Dersom terskelen blir for høy, blir ofte takten og frekvensen lite konsistent og preget av de store høydepunktene, istedenfor øyeblikkene. Det er selvsagt bransjeavhengig hvordan man bør kommunisere, men en ting mener jeg er felles for de aller fleste virksomheter: Man bør bli bedre på de små historiene og ekte hverdagskommunikasjon, ikke bare fyrverkeri og polerte kampanjer.


– Det er også vanlig at bedrifter blir for formelle i kommunikasjonen på sosiale medier. Det er fullt mulig å oppfattes som profesjonelle selv om man har en mer uformell, åpen og personlig tone. Det er nok fremdeles uvant for en del bransjer, men her ligger mye av nøkkelen til å nå frem og oppnå engasjement. Men da er det spesielt viktig å kjenne sin målgruppe og ha en tydelig verbal identitet som anvendes konsistent av alle som kommuniserer på vegne av merkevaren.


– Det er mange som er blitt flinkere til å bruke sosiale medier på en hensiktsmessig og god måte de siste årene. Siden Covid-19 kom, har jeg sett bedrifter som har vært snarrådige og flinke til å bruke kanalene sine til å snakke med kundene sine. Krisetid er tid for omstilling av atferd og holdninger, og det krever fokus og tilgjengelighet. En del kulturaktører har vært kreative med online arrangementer, for eksempel laget underholdningshuset Ole Bull et virtuelt humorprogram. Høyer lot kundene handle og motta veiledning fra ansatte i butikken via Facetime. Bergen kino samarbeidet med Fjordkraft og Bergen Parkering om å lage drive-in kino i Bygarasjen. Utover tiltak med fokus på salg, har det også vært flere som har laget fine kampanjer, for eksempel Oslo Plaza som dannet et hjerte i vinduene på sitt hotell.


Heidis beste tips

Ledelsen må ta ansvar og satse på kommunikasjon. Satsningen bør ha et langsiktig perspektiv, selv om man også kan ha kortsiktige mål. Jeg etterlyser også mer modighet, mange blir for opptatt av konkurrentene og da begynner man å ligne for mye på hverandre. Skap din egen profil som er konsistent, både visuelt og verbalt. Vær ærlig og engasjerende. Skap dialog og engasjement for merkevaren. Ta sosiale medier på alvor og se verdien i det, jeg lover at det er verdt det.


Du kan også lese artikkelen i pdf-visning her.

Comments


bottom of page