top of page
Søk

Revitalisering av profilen


Det er viktig at en merkevareidentitet er konsistent og helhetlig i alle kanaler. Den visuelle og verbale profilen må være tydelig og forankret i strategien. I sosiale medier trenger man variasjon, mange formater og et ganske stort volum. Vi opplever at mange trenger en fornyelse eller utvidelse av profilen nettopp på grunn av at sosiale medier krever en ansiktsløfting og mer å spille på. Men reprofilering kan være vanskelig, både strategisk, emosjonelt og økonomisk. Det er mye følelser knyttet til både logo og øvrig profil, og i de fleste tilfeller, krever det mye tid og penger for å gjøre store endringer.


Derfor er vi glade for å tilby en revitalisering der vi både bevarer og utvikler samtidig.Vi har nettopp gjort det med vår egen profil. Vi ville beholde logoen, men utvide profilen noe. Vi har stadig nye bruksområder, vil kunne variere - samtidig som vi kjenner oss igjen i vår egen profil, samt fornye oss litt fordi vi synes det er gøy!Vi har laget ny fargepalett, fonter og logovariasjoner. I tillegg har vi tydeliggjort for oss selv hvilken "tone of voice" som er typisk FLY og hvilken bildestil vi har. Her er vårt eget "brand sheet", rett og slett en enkel oppsummering av vår profil.


Du vet hvor du finner oss om du trenger en revitalisering av DIN merkevareprofil.

Comments


bottom of page