top of page
Søk

Hva er tone of voice?

Eller stemmeleie eller verbal identitet som vi kaller det på norsk. Det betyr rett og slett å uttrykke personligheten gjennom ord - med bedriftens verdier og tankesett i fokus. Tone of voice handler først og fremst ikke om hva du sier, men hvordan du sier det. Og om du som bedrift kan stå for det som blir kommunisert ut. Hvordan vi formidler budskapet til omverdenen gjennom tekst på nettside og i sosiale medier vil bygge merkevaren videre.


“People don’t always remember what you say or even what you do, but they always remember how you made them feel.” - Maya Angelou

Hvorfor er det viktig å sette en tone of voice?

Jo, det du kommuniserer er med på å beskrive bedriftens personlighet, verdier og menneskene som jobber der. Differensiering er viktigere enn noen gang fordi volumet av innhold er stort og det er mye “støy”. Det er mange som ligner, og de fleste gjør det som er lettest (ofte det de alltid har gjort). Ved å bygge en merkevarepersonlighet gjennom språk og visuell identitet kan det skape større tillit til merkevaren - og skape et community av målgruppen. En tydelig “tone of voice” vil gjøre målgruppen kjent med virksomheten, skape nysgjerrighet og etter hvert lojalitet. Med enkle grep kan målgruppen din skille din kommunikasjon blant andre på null komma niks. Målet er ikke å bruke mange store og unødvendige ord, men å kunne fronte bedriften og dens kompetanse med få ord som er unik for nettopp din virksomhet og merkevare.Hvordan kan du definere en tone of voice?

Først og fremst må du kartlegge identiteten og merkevarens verdier. Du må tørre å vise egenart og personlighet, og utvikle en egen stemme, både visuelt og verbalt. Dette skaper et positivt engasjement og interesse!

Bruk hverdagsspråk som målgruppen din forstår. Hvordan kommuniserer dere innad i arbeidsmiljøet? Er det noen ord dere kan bruke som beskriver dere? En viktig målsetning er å skape en følelse av nærhet fra avsender til mottaker, derfor bruker vi “du” og ikke “dere”. Hverdagsspråk betyr ikke at du ikke også kan bruke tekniske, mer faglige uttrykk for å informere. Det er med på å bygge opp under bedriftens kompetanse og kunnskapen. En god miks er bra. Finn en balanse mellom formelt og uformelt språk. Tone of voice bør være gjenkjennelig og særegen slik at den skiller seg fra konkurrerende bedrifter i bransjen. Ta f.eks "Plassen" i Bergen. Med en gang man ser et innlegg herfra, skjønner man hvem avsender er.


For å lykkes i sosiale medier må vi altså fortelle historier. En god historiefortelling gjør at vi husker budskapet bedre (les gjerne mer om det her). Da er det naturlig å vise frem og fortelle om mennesker, konsepter, tjenester, arbeidshverdagen og ris/ros.


Ulike grep for å sette tone of voice:

  • Historiefortelling: En historie om få utvalgte ansatte eller kunder som spiller på hverdagslige situasjoner som kan være gjenkjennelig for folks følelser og hverdag.

  • Humor: En hverdagslig kommunikasjon hvor man konsekvent velger å bruke ord og utrykk som spiller på humor og sjarm med et lite glimt i øyet.

  • Lokal kommunikasjon: Å bruke dialekt / språk i kommunikasjonen som lokalbefolkningen forstår og som skaper en tilhørighet i lokalsamfunnet.

  • Emojis: Hvem liker ikke å bruke det? 😍 Emojis kan optimalisere innleggene i feeden og skape en tone i teksten som underbygger budskapet. Men bruk dem med måte.

  • Slangord: Kommunikasjon med bruk av kjente slangord i tekstene som gjør at identiteten i merkevaren skiller seg ut og gir en hverdagslig, gjenkjennlig preg.


Kommunikasjonen er endret i takt med økning av volumet av innhold og måten sosiale medier er innvevd i livene våre, både privat og på jobb. Vi er mer og mer uttålmodige og scroller fort videre hvis innlegget er for kjedelig eller for langt før du kommer til poenget. Derfor er det viktig å kjenne målgruppen og tilpasse deretter. I de fleste tilfeller gjelder det å være poengtert og kort slik at budskapet kommer fort frem. En tendens vi ser er imidlertid at alle typer virksomheter og bransjer kan profitere på å vise personlighet og mindre formelt språk. Humor er vanskelig, men det kan være en fordel å vise glimt i øyet for stopp-effekt. Bare se på disse tre eksemplene her:Vi ser at seriøse politikere, næringsliv og etater som politiet er mer og mer kreative og personlige i sosiale medier. De prøver ut og utfordrer sin tone og voice, hva målgruppen liker - og treffer derfor bedre med sin kommunikasjon. Det bør du også gjøre. Bruk litt tid på å tenke gjennom, finne og bruke din helt egen tone of voice for din virksomhet.


Ønsker du å lære mer om dette? Vi i FLY kan holde kurs/foredrag - eller du kan leie oss inn til frokostseminar som skreddersys til dine ansatte. Ta kontakt!

Comments


bottom of page