top of page
Søk

Narsissistiske ledere i sosiale medier?

Nordmenn har gode digitale ferdigheter og elsker sosiale medier. Det har endret måten vi kommuniserer på, både i hverdagen og i jobbsammenheng. Og det er ingen tvil om at lederstil- og rolle også har endret seg fundamentalt de siste årene. Lederrollen bygger selvsagt fremdeles på faktorer som kunnskap, erfaring, tillit og god samhandling. Men nye egenskaper som åpenhet, får stadig større plass. Den formelle, distanserte og kontrollerte lederen er på vei vekk. Det skjønner blant annet konserndirektør i Sparebanken Vest, Jan Erik Kjerpeseth og DNB-sjef Rune Bjerke.


Men som kjent; de som stikker hodet frem, står lagelig til for hogg. Det er derfor ikke sjokkerende å lese at Bjerke blir hudflettet av professor Paul Otto Brunstad for sin Instagramkonto, @runeerkul. Han synes at det ser ut som «en evig guttetur for en mann som ikke helt har tatt innover seg noen viktige aspekter ved lederrollen». Brunstad mener at Bjerkes instagramkonto minner om fortidens ikonografi, enten det var Kristus som skulle synes overalt, Lenin som preget alle sovjetiske plasser eller keiseren som preget sitt ansikt på alle mynter og trekker paralleller til narsissisme. Han stiller spørsmål ved om Bjerke er for opptatt av å ta selfies med kjente folk – og for lite opptatt av å vise fag og profesjonalitet, for å ivareta makten han innehar på en god og verdig måte. Ikke bare avslører Brunstad sin utdaterte fortolkning av lederskap, men han setter opp kunstige motsetninger. Deltakelse og engasjement i sosiale medier betyr ikke mangel på faglig fokus og profesjonalitet. Tvert i mot, man bør kunne forvente begge deler. Tillit og autentisitet er viktige egenskaper for ledere. Å fremstille seg selv som en opphøyet figur uten å dele personlighet og menneskelig verdier, skaper avstand.

Rune Bjerke aka. @runeeerkul

Kjerpeseth kommenterer flittig på Facebook og legger igjen hjerter på Instagram. Til Bergens Tidende 24.02.18 sier han at «Han vil være nedpå. Ikke usynlig i et tårn på toppen av bingen». Etter mitt syn er dette en god strategi og holdning som leder. Sosiale medier er en arena for å bygge egen posisjon og omdømme, men også en flott kanal for å snakke om virksomhetens interesser og sette agenda. Ved å være tilgjengelig og åpen for dialog, by på seg selv, lytte til andre og gi virksomheten et ansikt utad, vokser og styrkes virksomheten, både internt og eksternt. Om ledere som Kjerpeseth og Bjerke tar selfier og deler små, utvalgte øyeblikk med familien eller gode resultater jobb, vil det bidra til at de fremstår som hele mennesker.

Lederrollen vil endre seg videre i kjapt tempo, også med tanke på deltakelse i sosiale medier. Det betyr ikke at alle ledere må danse på Instagram og «laike» alle feriebildene til sine ansatte på Facebook, men at de må ta aktivt stilling til mulighetene på sosiale medier. Nesten 50% av millenniumsgenerasjonen mener at næringslivsledere har et ansvar for å delta i meningsdannelsen i det samfunnet de er en del av, det vil også si sosiale medier. Enda flere mener at dagens ledere har et større ansvar for å dele meningene sine enn før (Weber Shandwick juli 2017) og det betyr ofte at man må vise personlighet. Det å være helt sjef i sosiale medier er verken «uverdig» eller «narsissistisk». Det er nødvendig.

📷

Denne ukens episode av Sosialt Sett handler om nettopp dette tema, og den kan du høre her: https://soundcloud.com/sosialt-sett/86-om-makt-ny-ledelse-og

Comments


bottom of page